คำช่วย に แสดงผู้รับ

 โดยวาง  ไว้หลังผู้รับ

มักใช้กับกริยา ดังต่อไปนี้คือ สอน ให้ เขียนจดหมาย

ตัวอย่าง

わたし は 母 に てがみ を かきます。 อ่านว่า watashi wa haha ni tegami o kakimasu. แปลว่า ฉันจะเขียนจดหมายถึงแม่

私 は ともだち に お土産 を あげます。 อ่านว่า watashi wa tomodachi ni omiyage o agemasu. แปลว่า ฉันจะให้ของฝากแก่เพื่อน

私 は 先生 に 電話 を かけます。 อ่านว่า watashi wa sensei ni denwa o kakemasu. แปลว่า ฉันจะโทรศัพท์หาคุณครู

私 は こいびと に 花 を あげます。 อ่านว่า watashi wa koibito ni hana o agemasu. แปลว่า ฉันจะให้ดอกไม้แก่แฟนคำช่วย に แสดงผู้ให้

 โดยวาง  ไว้หลังผู้ให้

มักใช้กับกริยา ดังต่อไปนี้คือ ได้รับ ขอยืม เรียน

ตัวอย่าง

私 は ともだち に 本 を かりました。 อ่านว่า watashi wa tomodachi ni hon o karimashita. แปลว่า ฉันขอยืมหนังสือจากเพื่อน

私 は 先生 に 日本語 を ならいました。 อ่านว่า watashi wa sensei ni nihongo o naraimashita. แปลว่า ฉันเรียนภาษาญี่ป่นจากคุณครู

私 は ともだち に おかし を もらいました。อ่านว่า watashi wa tomodachi ni okashi o moraimashita. แปลว่า ฉันได้รับขนมจากเพื่อน

Comment

Comment:

Tweet