การบอกเวลา(ภาษาญี่ปุ่น)

posted on 16 Sep 2008 18:10 by sweettime07

การบอกเวลา เป็น ชั่วโมง

บอกเวลาชั่วโมงโดย นำตัวเลขจำนวนนับ + じ(จิ) แปลว่า ชั่วโมง

ยกตัวอย่างนะคะ

一時 อ่านว่า อิจิ๊จิ แปลว่า 1 โมง

二時 อ่านว่า นิจิ แปลว่า 2 โมง

四時 อ่านว่า โยะจิ แปลว่า 4 โมง

九時 อ่านว่า คุจิ แปลว่า เก้าโมง

十一時 อ่านว่า จูอิจินิจิ แปลว่า 11 โมง

十二時 อ่านว่า จูนิจิ แปลว่า 12 โมง

การบอกเวลาเป็นนาที

1.  นาทีที่ลงท้ายด้วยเลข 5  จะลงท้ายด้วย ふん(ฮุน) แปลว่า นาที

ยกตัวอย่างเช่น

ごふん อ่านว่า โก๊ะฮุน แปลว่า 5 นาที

じゅうごふん อ่านว่า จูโก๊ะฮุน แปลว่า 15 นาที

ごじゅうごふん อ่านว่า โก๊ะจูโก๊ะฮุน แปลว่า  55 นาที

2. นาทีที่ลงท้ายด้วย 0 จะลงท้ายด้วย ぷん(ปุน) แปลว่า นาที

ยกตัวอย่างนะคะ

じゅっぷん อ่านว่า จู๊ปปุ้น แปลว่า 10 นาที

三十分 อ่านว่า ซังจุ๊ปปุ้น แปลว่า 30 นาที

五十分 อ่านว่า โก๊ะจุ๊ปปุ้น แปลว่า 50 นาที

การตั้งคำถาม

いま なんじ ですか。 อ่านว่า อิมะ นันจิ เดสก๊ะ แปลว่า ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ

 

การกล่าวถึงการกระทำที่มีเวลามากำกับไว้ด้วย

ต้องใช้คำช่วย に (นิ) มาวางไว้ท้ายเวลาค่ะ

ยกตัวอย่างค่ะ

わたし は 11じ に ねます。 อ่านว่า วะตะชิวะ จูอิจิ๊จิ นิ เนมัส แปลว่า ฉันนอนตอน 11 โมง

しごと は 5じ に おわります。 อ่านว่า ชิโกโตะ วะ โก๊ะจิ นิ โอะวะริมัส แปลว่า งานเลิกตอน 5 โมง

べんきょう は 9じ に はじまります。 อ่านว่า เบงเคียว วะ คุจิ นิ ฮาจิมาริมัส แปลว่า เริ่มเรียนตอน 9 โมง

わたし は 7じ に おきます。 อ่านว่า วะตะชิวะ ชิจิ๊จิ นิ โอคิมัส แปลว่า ฉันตื่นนอนตอน 7 โมง

การบอกจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของเวลา

โดยใช้ คำช่วย から และ まで มาช่วยชี้

โดย  から ชี้จุดเริมต้นของเวลา แปลว่า ตั้งแต่

และใช้ まで ชี้จุดสิ้นสุดของเวลาแปลว่า ถึง

ยกตัวอย่างค่ะ

わたし は 10じ から 7じ まで べんきょうします。 อ่านว่า วะตะชิวะ จูจิ คาระ ชิจิ๊จิมาเดะ เบงเคียวชิมัส แปลว่า ฉันเรียนตั้งแต่ 10 โมง ถึง 1 ทุ่ม

かいしゃ は 12じ から 1時 まで やすみます。 อ่านว่า ไคชะวะ จูนิจิ คาระ อิจิ๊จิมาเดะ ยะสุมิมัส แปลว่า  บริษัทพักตั้งแต่ 12 โมงถึง บ่าย 1

 

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#5 By (114.19.154.115|114.19.154.115) on 2015-04-13 07:04

Thanks so much.

#4 By win (202.28.118.86) on 2010-09-20 18:18

ขอบคุณ จุบจุบ

#3 By ★☆★TEA yOOcHun ☆★☆ on 2010-07-14 17:10

http://sweettime07.exteen.com/20080903/entry-8
คุณ palermos ลองเข้าไปดูที่ archives เก่าๆนะคะ จะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ

#2 By Jay on 2008-09-17 14:10

มีเอนทรี่สอนนับเลขเปล่าครับ... สอนไปไกลละ ผมตามไม่ทัน

#1 By palermos on 2008-09-16 19:02